Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Ubezpieczenia OC grup zawodowych

Wśród ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej można wyróżnić szczególną grupę – odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem określonego zawodu bądź pełnieniem określonej funkcji. Jest to ubezpieczenie przewidziane dla osób i podmiotów prowadzących profesjonalną działalność w zakresie wymagającym szczególnej wiedzy, kwalifikacji i uprawnień.

Ubezpieczenia

Zakres ochrony dla takiej działalności łączy w sobie zarówno ochronę w ramach odpowiedzialności kontraktowej, jak i odpowiedzialności deliktowej, a w niektórych przypadkach również odpowiedzialności za produkt.

Optymalna ochrona dla profesjonalistów

Właściwe skonstruowanie umowy OC grup zawodowych wymaga nie tylko szerokiej wiedzy merytorycznej i bieżącej znajomości zmieniających się przepisów prawa, ale i dogłębnej znajomości danej branży.

Doświadczeni specjaliści z Funk International Polska są właściwym i kompetentnym partnerem w zakresie analizy tego ryzyka i gwarantują stworzenie optymalnej, elastycznej strategii ubezpieczeniowej dostosowanej do branży i wielkości potencjalnego zagrożenia. 

Swobodnie poruszając się w tej szczególnie skomplikowanej materii, nasi brokerzy proponują dopracowane rozwiązania w zakresie zarówno ubezpieczeń obowiązkowych, dobrowolnych, jak i nadwyżkowych ponad limity sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach obowiązkowych - dla szeregu profesjonalnych zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem: