Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Zarządzanie płynnością

Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania wszystkich zobowiązań krótkoterminowych, w tym: rat kredytów, rat leasingów, jak również zobowiązań handlowych wobec kontrahentów.

Zarządzenie płynnością

Do pomiaru płynności finansowej przedsiębiorstwa wykorzystuje się dwie grupy wskaźników:
statyczne i dynamiczne.

W praktyce, pod kątem wystąpienia zatorów płatniczych, większe znaczenie mają wskaźniki dynamiczne: struktury przepływów pieniężnych, wystarczalności gotówki oraz wydajności gotówki. 

Najbardziej popularną metodą przeciwdziałania zatorom płatniczym jest faktoring

Faktoring to wykup należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług, dzięki czemu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury. Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do środków finansowych, faktoring to także pakiet dodatkowych usług takich jak: prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Zalety faktoringu

  • Natychmiastowy dostęp do finansowania

    Przedsiębiorstwo nie musi czekać na środki finansowe - może je otrzymać nawet w dniu wystawienia faktury.

  • Poprawa płynności finansowej 

    Dzięki szybko otrzymanym środkom finansowym - przedsiębiorstwo może terminowo regulować wszystkie zobowiązania krótkoterminowe.

  • Poprawa struktury bilansowej: 

    Dzięki możliwości wyksięgowania należności z ksiąg przedsiębiorstwa - poprawie ulegają główne wskaźniki finansowe, w tym: statyczne i dynamiczne wskaźniki płynności finansowej.

Nie istnieje branża, której oferowanie takiego rozwiązania byłoby niemożliwe. Programy faktoringowe proponowane są wszystkim - od działających lokalnie MŚP, przez spółdzielnie, spółki publiczne, państwowe, aż po międzynarodowe korporacje. 

Jak możemy pomóc?

Sebastian Majewski

Dyrektor Sprzedaży Faktoringu

+48 722 225 150

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami