Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków zarządu

Uchybienia i nieprawidłowe działania w trakcie wykonywania czynności zarządczych i nadzorczych, skutkują negatywnymi konsekwencjami dla spółki, udziałowców, pracowników, wierzycieli oraz szerokiej rzeszy osób trzecich. Członkowie władz spółek kapitałowych odpowiadają za nie własnym majątkiem.

Ubezpieczenia

Koszty obrony przed roszczeniami są wysokie, obejmują obsługę prawną i doradztwo, koszty sądowe i odbudowę wizerunku osób zarządzających Spółką oraz samej Spółki.

Doświadczony zespół brokerów oferuje skuteczne rozwiązania zarządzania tym ryzykiem, poprzez:

  • autorskie programy optymalnej ochrony D&O, uwzględniające indywidualne potrzeby Klientów
  • dostęp do rynków światowych, umożliwiający zaaranżowanie programów międzynarodowych
  • specjalistyczną wiedzę i doradztwo
  • rzetelne wsparcie w przypadku zaistnienia roszczenia
  • czuwanie nad aktualnością zakresu ochrony w świetle zmieniających się przepisów prawa (np. Rozporządzenie MAR, RODO)

Odszkodowanie i pokrycie kosztów

Zaaranżowane przez nas ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz Spółki w ramach przyjętej sumy gwarancyjnej zapewni nie tylko wypłatę ewentualnego odszkodowania z tytułu szkody majątkowej, powstałej w wyniku błędnego działania lub zaniechania osoby ubezpieczonej, podania nieprawidłowej informacji, złożenia oświadczenia wprowadzającego w błąd, niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień, ale także pokrycie kosztów ochrony prawnej, kosztów adwokatów czy innych doradców.

Dodatkowe korzyści z posiadania polisy D&O:

  • usprawnienie procesu podejmowania decyzji
  • zachowanie cash-flow Spółki
  • większa swoboda przy podejmowaniu strategicznych decyzji
  • umocnienie profesjonalnego i nowoczesnego wizerunku

Rozwiązania „szyte na miarę” dla każdego

Ubezpieczenie D&O jest doskonałym rozwiązaniem dla każdej Spółki – od działających lokalnie niewielkich prywatnych firm, poprzez spółdzielnie, fundacje, spółki państwowe, aż po międzynarodowe korporacje.

Jak możemy pomóc?

Justyna Kozłowska

AccountManager
Broker Ubezpieczeniowy

+48 722 209 022

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami