Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Faktoring - zarządzanie ryzykiem oraz płynnością finansową

Faktoring to najszybciej rozwijający się produkt finansowy dla przedsiębiorców. Poprawia płynność finansową zapewniając finansowanie faktur zaraz po ich wystawieniu

Faktoring

Funk - z pełną znajomością sektora faktoringowego i współczesnej gospodarki rynkowej jest gwarancją optymalizacji zarządzania ryzykiem oraz płynnością finansową za pomocą wszystkich dostępnych rozwiązań:

 • faktoring niepełny
 • faktoring mieszany
 • faktoring pełny na polisie faktora
 • faktoring pełny na polisie przedsiębiorstwa
 • faktoring kontraktowy
 • faktoring odwrotny wymagalnościowy
 • faktoring odwrotny dyskontowy

Elastyczne podejście

Swobodnie poruszając się w tej szczególnie skomplikowanej materii jaką jest zarządzanie ryzykiem oraz płynnością finansową proponujemy elastyczne podejście do standardowych produktów - i poprzez ich odpowiednią modyfikację - stworzenie programu faktoringowego dopasowanego do oczekiwań oraz modelu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Nasze programy faktoringowe pozwalają m. in. na:

 • optymalizację limitu finansowania
 • optymalizację limitów finansowania per odbiorca (z uwzględnieniem limitów koncentracji per odbiorca)
 • optymalizację poziomu wypłacanej zaliczki
 • optymalizację sposobu rozliczania wypłacanej zaliczki (z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności)
 • optymalizację warunków cenowych
 • optymalizację zabezpieczeń

Szeroka wiedza

Posiadana szeroka wiedza merytoryczna, wieloletnie doświadczenie, uczestniczenie w obsłudze programów faktoringowych umożliwia zwrócenie uwagi na każdy szczegół, dbając o takie detale jak np. wybór metody rozliczania programu faktoringowego (per faktura/saldowo).

Oferta

 • analiza obowiązujących umów faktoringowych
 • przygotowanie indywidualnie dopasowanego programu faktoringowego, w tym również poprzez dostęp do ofert z rynków międzynarodowych
 • przedstawienie możliwych wariantów programu faktoringowego 
 • weryfikacja programu faktoringowego przed datą podpisania
 • wdrożenie programu faktoringowego w tym szkolenia dla pracowników w zakresie jego obsługi np. dla działu handlowego, księgowego, finansowego
 • dostosowywanie programu faktoringowego do zmieniających się potrzeb 
 • informowanie o nowych produktach, nowościach rynkowych, możliwościach rozwoju posiadanych rozwiązań

Jak możemy pomóc?

Sebastian Majewski

Dyrektor Sprzedaży Faktoringu

+48 722 225 150

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami