Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Ubezpieczenia finansowe ochrona zysku i relacji biznesowych

Ubezpieczenia finansowe to dziś jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi produktów ubezpieczeniowych. Źródło ryzyka dla tej grupy ubezpieczeń tkwi w procesach ekonomicznych i prawach rynku, które w ostatnich latach doprowadziły do konsolidacji w różnych sektorach gospodarki. Dla dostawców towarów i usług oznacza to coraz większe trudności w ocenie swoich odbiorców, w szczególności pod względem ich gotowości płatniczej przy zawieraniu transakcji.

Ubezpieczenia

Funk – z pełną znajomością sektora finansowego i współczesnej gospodarki rynkowej oraz z wieloletnim doświadczeniem – jest dziś gwarancją finansowego bezpieczeństwa. 

Celem naszych brokerów jest ograniczenie ryzyka finansowego i zwiększenie zdolności kredytowych za pomocą wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań, w tym:

 • ubezpieczenia kredytu kupieckiego
 • gwarancji należytego wykonania kontraktu
 • gwarancji terminowego usunięcia wad i usterek
 • gwarancji zapłaty wadium (gwarancja przetargowa)
 • gwarancji zwrotu zaliczki
 • gwarancji zapłaty za roboty budowlane
 • gwarancji spłaty należności celnych i podatkowych

Bezpieczeństwo finansowe

Swobodnie poruszając się w tej szczególnie skomplikowanej materii jaką są ubezpieczenia finansowe, proponujemy elastyczne, nowatorskie rozwiązania, dające gwarancje bezpieczeństwa finansowego, dostosowane do potrzeb Klientów, specyfiki ich branży oraz działalności – korzystając również z potencjału rynków międzynarodowych.

Zarządzanie portfelem

Nasze programy ubezpieczeń finansowych pozwalają zabezpieczyć Klientów przed niewypłacalnością ich kontrahentów – gwarantując nie tylko pokrycie braków w płatnościach, ale też wcześniejszą kontrolę i nadzór na zdolnością kredytową odbiorcy – a przez to służą zwiększeniu sprzedaży i zysków oraz utrwalaniu relacji biznesowych. Zarządzenie portfelem należności poprzez udzielanie kredytów kupieckich jest również atrakcyjną alternatywą dla innych form finansowania zewnętrznego, przede wszystkim dla kredytu bankowego.

Instrumenty zabezpieczające

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają natomiast wiarygodność Klientów wobec partnerów biznesowych, zwiększają płynność finansową spółek, są też niejednokrotnie warunkiem realizacji kontraktów lub przystąpienia do przetargów – dając beneficjentom pewność zaspokojenia roszczenia. A ponadto, są to instrumenty zabezpieczające tak samo silne i łatwe do zrealizowania jak kaucja.

Nasi brokerzy podejmują wszelkie czynności w celu identyfikacji, zarządzania i ulokowania ryzyka, w tym m.in.:

 • monitoring procesów zachodzących na polskim i światowym rynku ubezpieczeń finansowych
 • analizę ryzyka wynikającego z kontraktu
 • opracowanie optymalnego programu ubezpieczenia dostosowanego do potrzeb, również za pomocą rozwiązań międzynarodowych
 • pomoc w zakresie kompletowania dokumentacji kredytowej, w tym również ustalanie wzorów treści gwarancji zgodnych z wymogami beneficjentów
 • aranżację umów generalnych i pojedynczych gwarancji
 • sprawną obsługę polis i limitów gwarancyjnych w trakcie trwania umowy, w tym stałe monitorowanie wykorzystania maksymalnego limitu zaangażowania, terminów wygasania limitów i udzielonych gwarancji

Jak możemy pomóc?

Grzegorz Chmiel

Dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Finansowych
Broker Ubezpieczeniowy

+48 663 607 777

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami