Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Jesteśmy kompetentnym partnerem w zakresie analizy ryzyka i tym samym gwarantujemy stworzenie optymalnego produktu, dostosowanego do zakresu prowadzonej działalności oraz rodzaju i wielkości potencjalnego zagrożenia.

Ubezpieczenia

Prawidłowo skonstruowany program, poza pełną ochroną dla Spółki, może być również warunkiem koniecznym dla zdobycia zaufania partnerów biznesowych, poprzez odpowiednie zabezpieczenie ich ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Oferujemy wyspecjalizowane, ponadstandardowe rozwiązania w zakresie: 

  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej dla wszystkich uczestników procesu budowlanego
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla wolnych zawodów i grup zawodowych
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt
  • ubezpieczenie wycofania produktu (Product Recall/ CPI)
  • nadwyżkowych programów ubezpieczeniowych w powyższych ryzykach

Funk Alliance

Spółki działające na arenie międzynarodowej, które podlegają specjalnym przepisom o odpowiedzialności na rynkach zagranicznych, mogą również korzystać z naszego globalnego potencjału w ramach Funk Alliance.

Nasi Klienci mogą liczyć nie tylko na ulokowanie trudnych ryzyk, ale również na doradztwo przez cały okres współpracy oraz na fachową pomoc w przypadku wystąpienia szkody. 

Platforma internetowa

Oferujemy dostęp do dedykowanej platformy internetowej, która umożliwia upoważnionym osobom zgłaszanie szkód oraz stały wgląd w proces likwidacji, zapewniając jednocześnie sprawny i poufny przepływ informacji.

Jak możemy pomóc?

Katarzyna Dąbrowska

Senior Account Manager
Broker Ubezpieczeniowy 

+48 692 470 347

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami