Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Optymalny program ubezpieczeniowy

Prawidłowo skonstruowany program ubezpieczenia, poprzedzony rzetelną analizą możliwych zagrożeń, przynosi wymierne korzyści. Efekty współpracy z nami to indywidualny i dopasowany do potrzeb zakres ochrony oraz obniżenie kosztów ubezpieczenia.

Sukces

Dla naszych Klientów wprowadzamy również efektywne rozwiązania w ramach programów światowych, uzupełnianych każdorazowo o niezbędny lokalnie zakres ochrony.

Funk Alliance

Szeroka sieć biur Funk oraz obecność poprzez sieć Funk Alliance w ponad 100 krajach świata gwarantuje obsługę na najwyższym poziomie również na rynkach zagranicznych.

Oferujemy

  • wszechstronną analizę istniejącego stanu ochrony ubezpieczeniowej pod względem jakości i szczelności ochrony ubezpieczeniowej
  • analizę rodzaju i wielkości ryzyk wynikających z działalności Klienta - obejmującą identyfikację powstających zagrożeń oraz ocenę ich możliwych skutków, co pozwala na stworzenie właściwego programu ubezpieczenia
  • indywidualnie dopasowane wzorce umów ubezpieczeniowych, uwzględniające specyfikę organizacji i działalności Klienta przy optymalizacji kosztów, w tym również poprzez dostęp do ofert z rynków międzynarodowych
  • dostęp do specjalistycznych i konkurencyjnych rynków ubezpieczeniowych
  • negocjacje warunków ubezpieczenia uwzględniające indywidualne potrzeby, oczekiwania, preferencje i możliwości oraz specyfikę branży - propozycje odpowiednich klauzul, warunków dodatkowych, systemów zniżek itp.
  • przedstawienie Klientowi możliwych wariantów programu ubezpieczeniowego i rekomendację najlepszej propozycji - z uwzględnieniem zarówno jakości udzielanej ochrony, jej kosztów, szybkości likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań, jak również standingu finansowego ubezpieczyciela
  • wdrożenie programu ubezpieczeniowego
  • ulokowanie ubezpieczenia - merytoryczne sprawdzenie wniosków, polis, załączników, zgodności umów ubezpieczenia z wnioskami i ofertami
  • opracowanie i wdrożenie procedur na wypadek wystąpienia zdarzeń szkodowych
  • tworzenie i wykorzystywanie produktów ubezpieczeniowych w programach lojalnościowych oraz innych, podnoszących wartość dodaną ofert naszych Klientów

Jak możemy pomóc?

Funk International Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

+48 22 518 86 00

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami