Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Informacje prawne

Nazwa spółki
Funk International Polska Sp. z o.o.

Adres siedziby
Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
Adresy oddziałów dostępne w zakładce Kontakt

Kontakt 
tel. +48 22 518 86 00, e-mail: funk@funk.pl

Numer KRS 0000037709 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer NIP 951-00-52-259

Numer licencji brokerskiej 500

Numer w rejestrze brokerów 00000087/U

Kapitał zakładowy 444 500 PLN 

Zarząd Wojciech Goc, Anna Bieńkowska, Iwetta Pęciak