Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Kompleksowa likwidacja szkód

Oferujemy profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie procesu likwidacji szkód.

Sukces

Aktywnie uczestniczymy w całościowym procesie likwidacji szkód, m.in. poprzez:

  • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem likwidacji szkód, konstrukcją odwołań, aneksami, ugodami, cesjami itp.,
  • pomoc w likwidacji szkód ubezpieczeniowych i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych– lub przejęcie i prowadzenie procedury odszkodowawczej w imieniu Klienta, aż do chwili wypłaty należnego odszkodowania, 
  • asystę przy oględzinach rzeczoznawczych przy dużych i skomplikowanych szkodach, 
  • pomoc w szybkiej restytucji mienia po szkodzie (współpraca z wyspecjalizowanymi firmami), 
  • merytoryczną ocenę raportów szkodowych. 

Dedykowana platforma

Naszym Klientom oferujemy dostęp do dedykowanej platformy internetowej, która umożliwia upoważnionym osobom zgłaszanie szkód oraz stały wgląd w proces likwidacji, zapewniając jednocześnie sprawny i poufny przepływ informacji.

Kompleksowo wspieramy również cały proces zarządzania ryzykiem szkodowym, m.in. poprzez:

  • opracowywanie i wdrażanie procedur likwidacji szkód
  • prowadzenie statystyk i sporządzanie raportów
  • organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie prewencji, wdrażania procedur, a także postępowania w przypadku wystąpienia szkody

Jak możemy pomóc?

Funk International Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

+48 22 518 86 00

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami