Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) funkcjonują zgodnie z Ustawą o Pracowniczych Programach Emerytalnych i oferują szereg korzyści dla pracodawcy i pracownika.

PPE

PPE to dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę dla pracowników. Program jest finansowany przez pracodawcę, który odprowadza dla pracowników miesięczną składkę do wysokości 7% miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Dodatkowe środki

Po stronie pracownika jest opłacenie podatku dochodowego od wpłat pracodawcy. Pracownik może także odprowadzać do PPE składkę dodatkową, która finansowana jest z wynagrodzenia netto.

Składki są wypłacane przez pracowników po ukończeniu 60 lat. Wypłata zgromadzonych środków nie jest obciążona podatkiem od zysków kapitałowych.

Zgromadzone oszczędności podlegają dziedziczeniu i stanowią prywatną własność pracowników.

Jak możemy pomóc?

Anna Bieńkowska

Dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Osobowych i Planów Emerytalnych
Broker Ubezpieczeniowy

+48 603 470 447

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami