Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Pracowniczy Program Inwestycyjny

Pracowniczy Program Inwestycyjny (PPI) to forma programu pracowniczego, którego warunki mogą być bardzo elastycznie dostosowane do potrzeb pracodawcy. Pracodawca może w jego ramach określić warunki oszczędzania oferowane pracownikom w sposób najbardziej odpowiadający polityce kadrowej i benefitowej.

PPI

Programy PPI mogą być tworzone jako programy „inwestycyjne” lub „oszczędnościowe” (PPO).

Dodatkowe środki

W PPI to pracodawca decyduje o wyborze grupy pracowników uprawnionych do oszczędzania w ramach programu, wysokości składki (stała kwota lub procent wynagrodzenia pracownika), warunkach wypłaty zgromadzonych środków czy wachlarzu dostępnych funduszy inwestycyjnych.

Jak możemy pomóc?

Anna Bieńkowska

Dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Osobowych i Planów Emerytalnych
Broker Ubezpieczeniowy

+48 603 470 447

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami