Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Ubezpieczenie OC spółek informatycznych

Informatyka należy obecnie do kluczowych obszarów większości przedsiębiorstw. Ich prawidłowe funkcjonowanie zależy od sprawności systemów informatycznych – błędne wykonanie usług zawodowych lub ich niewykonanie przez spółkę z sektora IT może skutkować poważnymi roszczeniami ze strony poszkodowanych przedsiębiorstw.

Ubezpieczenia

Analizując ryzyko odpowiedzialności cywilnej spółki informatycznej Funk w pierwszej kolejności zwraca uwagę na złożony charakter jej działalności 

Zależny od zakresu świadczonych usług: dostarczania, utrzymywania lub serwisowania oprogramowania, sprzętu komputerowego czy też świadczenia innych usług informatycznych, jak outsourcing zarządzania zasobami informatycznymi, konsulting IT, audyt informatyczny i budowanie stron internetowych. Przyjęte rozwiązanie ubezpieczeniowe powinno więc uwzględniać zarówno specyfikę ubezpieczeń OC projektanta, OC wykonawcy, jak również OC konsultanta.

Tworzone przez brokerów z Funk strategie ubezpieczeniowe

łączą zarządzanie ryzykiem i jego transfer na Ubezpieczyciela za pomocą polisy odpowiedzialności cywilnej. Prawidłowe określenie przez Funk profilu ryzyka umożliwia bowiem skonstruowanie odpowiedniego programu ubezpieczenia OC zawodowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb spółki informatycznej, obejmującego odpowiedzialność z tytułu czystych strat finansowych i bazującego na sumie gwarancyjnej, odpowiadającej rzeczywistemu poziomowi ryzyka.

Objęcie ochroną pełnego zakresu działalności

W tym bardzo specyficznych ryzyk, jest również niezbędne w sytuacji przystępowania do przetargów, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Nasi doświadczeni brokerzy szybko i sprawnie doradzają i aranżują ochronę ubezpieczeniową, dostosowaną do wymogów konkretnego kontraktu, mając na uwadze nieprzekraczalne terminy narzucane przez przetargi.

Zmniejszenie ryzyka szkody

W ramach oferowanych rozwiązań ubezpieczeniowych Funk definiuje również działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia szkody oraz konstruuje indywidualne procedury likwidacji szkód, dopasowane do specyfiki działalności i potrzeb każdego Klienta. 

Jak możemy pomóc?

Wojciech Goc

Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

+48 22 518 86 00

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami