Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Prewencja

Określenie przez Funk profilu ryzyka, począwszy od identyfikacji, poprzez ocenę prawdopodobieństwa i skali występowania, aż do ustalenia poziomu akceptowalności – umożliwia prawidłowe zarządzanie ryzykiem.

Sukces

Funk oferuje swoim Klientom fachową pomoc w ocenie możliwości kontroli własnej ryzyka lub transferu ryzyka na rynek ubezpieczeniowy poprzez następujące działania prewencyjne:

  • inspekcje lokalizacji będących przedmiotem ubezpieczenia, w tym przegląd istniejących w firmie systemów bezpieczeństwa, zabezpieczeń prawnych, organizacyjnych i technicznych
  • ocenę i analizę zagrożeń pożarowych, chemicznych, wybuchowych itp. we wskazanych obiektach, sposobu zabezpieczania mienia pod kątem ochrony przed kradzieżą, włamaniami
  • szacowanie wysokości potencjalnych szkód
  • organizację audytów ubezpieczeniowych przez inżynierów ryzyka
  • raporty z rekomendacjami dotyczącymi metod minimalizacji ryzyka i wdrożenia systemu prewencji za pomocą adekwatnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych
  • opracowywanie i wdrażanie procedur likwidacji szkód
  • opracowywanie i wdrażanie procedur i struktur zarządzania ryzykiem
  • organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie prewencji, wdrażania procedur, a także postępowania w przypadku wystąpienia szkody

Jak możemy pomóc?

Funk International Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

+48 22 518 86 00

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami