Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Ubezpieczenia mienia i utraty zysku

Funk oferuje innowacyjne rozwiązania ubezpieczeniowe chroniące zarówno przed klasycznymi, jak i indywidualnymi zagrożeniami, wynikającymi ze specyfiki działalności lub potrzeb Klienta.

Ubezpieczenia

Tworząc rozwiązania ubezpieczeniowe korzystamy ze wszystkich dostępnych na rynku produktów, w tym m.in.:

 • Ubezpieczenia mienia
 • Ubezpieczenia utraty zysku, w następstwie szkody w mieniu
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • I innych w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta

Wiedza i doświadczenie

Posiadana szeroka wiedza merytoryczna, wieloletnie doświadczenie oraz aktywne uczestniczenie w procesie likwidacji szkód umożliwiają nam elastyczne podejście do standardowych produktów - i poprzez ich odpowiednią modyfikację - stworzenie programu precyzyjnie dopasowanego do specyficznych wymogów, gwarantującego pełną ochronę nawet dla najtrudniejszych ryzyk.

Ponadto oferujemy kompleksowy zakres usług uzupełniających, obejmujący m.in.:

 • wycenę wartości majątku na potrzeby ubezpieczenia
 • identyfikację i analizę obszarów ryzyka i związanych z nimi zagrożeń
 • oszacowanie maksymalnej możliwej wysokości szkody
 • przegląd istniejących w firmie systemów bezpieczeństwa, zabezpieczeń prawnych, organizacyjnych i technicznych
 • raporty oceny ryzyka akceptowane na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych
 • wsparcie przy wdrożeniu rekomendacji formułowanych przez Ubezpieczycieli
 • opracowanie i wdrożenie procedur i struktur zarządzania ryzykiem
 • rozpoznanie rynku ubezpieczeniowego, w tym sytuacji finansowej Ubezpieczycieli
 • aktywne wsparcie i doradztwo w zakresie likwidacji szkód

Funk Alliance

Korzystanie ze międzynarodowej sieci Funk Alliance umożliwia nam uzyskanie unikalnego, zindywidualizowanego rozwiązania nie tylko w kraju, ale również na rynku globalnym.

Naszym Klientom oferujemy dostęp do dedykowanej platformy internetowej, która umożliwia upoważnionym osobom zgłaszanie szkód oraz stały wgląd w proces likwidacji, zapewniając jednocześnie sprawny i poufny przepływ informacji.

Jak możemy pomóc?

Katarzyna Dąbrowska

Senior Account Manager
Broker Ubezpieczeniowy 

+48 692 470 347

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami