Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, współfinansowany przez pracownika, pracodawcę i państwo. funkcjonujący w Polsce od 2019 r.

PPK

Stosowanie ustawy o PPK, a więc utworzenie i prowadzenie PPK oraz odprowadzanie wpłat podstawowych, jest dla pracodawców obowiązkowe.

Wyjątek stanowią:

  • zakłady pracy z utworzonym Pracowniczym Programem Emerytalnym, w ramach którego pracodawca odprowadza składki podstawowe w wysokości minimum 3,5% i jeżeli w programie uczestniczy co najmniej 25% zatrudnionych
  • mikroprzedsiębiorcy, jeśli wszyscy Pracownicy zadeklarują, że nie chcą dokonywać wpłat do PPK,

Dodatkowe środki

PPK umożliwia oszczędzanie środków z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu wieku emerytalnego, tj. 60. roku życia. 

Do PPK zapisywani są automatycznie wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 54 lat, o ile nie złożą Pracodawcy oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Wpłaty, dokonywane na prywatny rachunek uczestnika prowadzony w ramach PPK, są finansowane przez:

  • Pracodawcę - w wysokości od 1,5% (wpłata podstawowa Pracodawcy) do maksymalnie 4% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej
  • Pracownika – w wysokości od 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika)
  • z Funduszu Pracy - w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania w wysokości 240 zł

Możliwe są też dodatkowe wpłaty własne do 2% wynagrodzenia brutto. Od wpłat pracodawcy do PPK nie płaci się składek do ZUS, natomiast jest potrącany podatek PIT. 

Instytucja zarządzająca PPK wybierana jest przez pracodawcę we współpracy z Reprezentacją Pracowników bądź związków zawodowych. Jej zadaniem jest inwestować zgromadzone środki zgodnie ze strategią zdefiniowanej daty, ograniczającej ryzyko inwestycyjne wraz z upływem wieku uczestnika PPK.

Jak możemy pomóc?

Marzanna Grzechnik

Account Manager
Ubezpieczenia Osobowe i Programy Emerytalne
Broker Ubezpieczeniowy

+48 722 210 532

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami