Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Usługi doradcze

Sukces

Posiadając rozległą, interdyscyplinarną wiedzę i 30-letnie doświadczenie na rynku krajowym, doradzamy naszym Klientom w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym, w szczególności poprzez:

 • identyfikację, analizę i ocenę potencjalnych zagrożeń, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa i skali ich występowania
 • ocenę stosowanych mechanizmów kontroli ryzyka, w tym ocenę zabezpieczeń informatycznych, przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych
 • organizację audytów ubezpieczeniowych przez inżynierów ryzyka
 • ocenę efektywności zastosowanych rozwiązań zarządzania ryzykiem i wdrożonych procedur
 • wskazanie możliwych metod transferu ryzyka poza Spółkę
 • opracowanie i wdrażanie programów naprawczych i procedur likwidacji szkód
 • audyty aktualnych umów ubezpieczenia pod względem spójności i adekwatności do ryzyka prowadzonej działalności
 • doradztwo przy tworzeniu wszelkich, również nietypowych programów ubezpieczeniowych
 • wdrażanie rozwiązań w zakresie administrowania polisami
 • doradztwo przy udziale konsultantów, specjalistów i audytorów w sprawach prawnych dotyczących ubezpieczeń i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, wykonywania ekspertyz, sporządzania opinii, interpretacji przepisów
 • organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie prewencji, wdrażania procedur, a także postępowania w przypadku wystąpienia szkody
 • wyceny wartości majątku na potrzeby ubezpieczenia
 • inne usługi wspierające każdy etap procesu zarządzania ryzykiem

Jak możemy pomóc?

Funk International Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

+48 22 518 86 00

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami