Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

IKE / IKZE

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dodatkowe zabezpieczenie emerytalne, ponad emeryturę wypłacaną z ZUS oraz OFE. IKE oraz IKZE są rodzajem osobistego planu emerytalnego, polegającego na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na indywidualnym rachunku.

IKE

Indywidualne Konta Emerytalne mogą być prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe, TFI, banki, domy maklerskie i towarzystwa emerytalne.

Możliwe jest posiadanie tylko jednego takiego konta, choć istnieje opcja zmiany instytucji, która je prowadzi. Na IKE można co roku wpłacić maksymalnie 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Mocna konkurencja

IKE są mocną konkurencją dla innych produktów inwestycyjnych, gdyż główną zaletą tego rozwiązania jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (19%) - ulga ta przysługuje jednak dopiero, jeśli pieniądze zgromadzone na IKE będą wypłacane po nabyciu uprawnień emerytalnych. 

Korzyść z ulgi w ramach IKE będzie tym wyższa, im większy będzie zgromadzony kapitał, dłuższy okres zwolnienia od podatku dochodowego od zysków kapitałowych oraz wyższa roczna stopa zwrotu. Jest to więc korzyść odroczona w czasie.

IKZE

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego mogą być prowadzone przez te same podmioty, które oferują konta emerytalne (towarzystwa ubezpieczeniowe, emerytalne, TFI, banki i domy maklerskie). Podobnie jak w przypadku IKE, w określonym czasie możemy posiadać tylko jedno IKZE. Z obu rozwiązań możemy jednak korzystać równolegle.

IKE i IKZE

Różnica między IKE i IKZE związana jest z limitami wpłat oraz z kwestiami podatkowymi. Na IKZE w każdym roku możemy przekazać 1,2-krotność średniego wynagrodzenia prognozowanego na dany okres. Co ważne, składki wpłacane na konto można odliczyć od dochodu i nie rozliczać się z nich z fiskusem. Kolejną zachętą do oszczędzania na IKZE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (19%), które przysługuje nam jednak dopiero, jeśli zaczniemy wypłacać środki po ukończeniu 65. roku życia.

Instytucje finansowe proponują dziś powyższe rozwiązanie również w formie grupowej, w której organizatorem IKZE jest Pracodawca, którego rola polega na:

  • przekazywaniu co miesiąc na konto wybranej instytucji finansowej składki łącznej, która jest finansowana przez Pracodawcę swoim Pracownikom,
  • dodatkowo, na potrącaniu co miesiąc składki dobrowolnej z wynagrodzenia netto Pracownika i przekazywaniu jej, wraz z ww. składką, na konto wybranej instytucji finansowej.

Wsparcie Funk

Każdy z wymienionych Programów jest zorganizowany w nieco inny sposób – wybór optymalnego rozwiązania wymaga więc precyzyjnego określenia własnych potrzeb.

Planując swoją przyszłość, warto zatem rozważyć skorzystanie z usług wykwalifikowanego i doświadczonego brokera, który doradzi wybór optymalnego produktu finansowego, a w razie potrzeby dobierze również inne, efektywne rozwiązania umożliwiające tworzenie własnego funduszu emerytalnego.

Jak możemy pomóc?

Anna Bieńkowska

Dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Osobowych i Planów Emerytalnych
Broker Ubezpieczeniowy

+48 603 470 447

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami