Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Ubezpieczenie OC księgowych, biur rachunkowych i biegłych rewidentów

Ubezpieczenia

Obowiązek ubezpieczenia jest zdefiniowany przez obowiązujące przepisy prawa, które nakładają na biura rachunkowe i biegłych rewidentów obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych lub świadczeniem usług biegłego rewidenta.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Pozostałe obszary wykonywanej działalności, jak np. czynności doradztwa podatkowego przy biurach rachunkowych czy prowadzenie kadr i płac, pozostają poza uregulowanym obowiązkiem ubezpieczenia. 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego lub biegłego rewidenta nie chroni więc w sposób wystarczający przed roszczeniami zaistniałymi w związku z wykonywaniem działalności zawodowej - mając bardzo ograniczony zakres przedmiotowy, w konsekwencji może prowadzić do poważnych strat finansowych.

Ubezpieczenie dobrowolne

Podczas gdy zakres ubezpieczenia obowiązkowego jest wyznaczony zapisami stosownych przepisów prawa – na gruncie dobrowolnego ubezpieczenia OC obowiązuje zasada swobody umów i zakres ochrony zależy przede wszystkim od wiedzy merytorycznej, bieżącej znajomości zmieniających się przepisów prawa i znajomości danej branży oraz umiejętności negocjacyjnych brokera ubezpieczeniowego. 

Dysponując odpowiednimi kwalifikacjami Funk przygotowuje autorskie programy, wykraczające poza zakres zdefiniowany ubezpieczeniem obowiązkowym i obejmujące:

  • dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowej, pokrywające ryzyko związane z czynnościami prowadzenia kadr i płac
  • dobrowolne ubezpieczenie nadwyżki sumy gwarancyjnej OC powyżej sumy minimalnej, wymaganej ubezpieczeniem obowiązkowym
  • dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowej, pokrywające ryzyko związane z naliczaniem podatków i sporządzaniem deklaracji podatkowych dla księgowych i biur rachunkowych

Funk konstruuje również szerokie zakresy dobrowolnego ubezpieczenia OC księgowego etatowego z klauzulą ubezpieczenia ochrony prawnej oraz odpowiedzialności karno-skarbowej. Ubezpieczeniem mogą zostać objęci nie tylko główni księgowi, ale również pracownicy działu księgowości, członkowie zarządu i inne osoby w sposób pośredni lub bezpośredni odpowiedzialne za kwestie księgowe.

Nasi dedykowani brokerzy aranżują ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do potrzeb konkretnego biura rachunkowego, biegłego rewidenta lub księgowego etatowego - zarówno pod względem zakresu ochrony, bogatego wachlarza limitów sum gwarancyjnych, jak i wynegocjowanych warunków finansowych. 

Jak możemy pomóc?

Katarzyna Dąbrowska

Senior Account Manager
Broker Ubezpieczeniowy 

+48 692 470 347

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami