Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Kontrola realizacji programu

Sukces

Doświadczony zespół brokerów, specjalistów z różnorodnych obszarów świata ubezpieczeń i finansów, gwarantuje pełne wsparcie w zakresie zarządzania i administracji wdrożonym programem ubezpieczeniowym, w tym w szczególności poprzez:

 • nadzór nad programem ubezpieczeniowym
 • monitoring bieżących potrzeb ubezpieczeniowych Klienta
 • dostosowywanie programu do zmieniających się potrzeb Klienta
 • stały monitoring rynku ubezpieczeniowego i jego podmiotów pod kątem wiarygodności kondycji finansowej, rzetelności i oferowanych produktów ubezpieczeniowych
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi
 • weryfikację dokumentów ubezpieczeniowych
 • pełną opiekę nad terminami odnowień polis i płatności składek
 • sporządzanie okresowych raportów dotyczących realizacji programu ubezpieczeniowego
 • doradztwo przy udziale konsultantów, specjalistów i audytorów z takich dziedzin jak: prawo ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem, ochrona przeciwpożarowa
 • wspomaganie zarządzania flotami samochodów 

Jakość i standardy

Zachowując najwyższe standardy obsługi, Funk zapewnia również profesjonalny system informatyczny, wspierający Klientów w zarządzaniu kwestiami ubezpieczenia i likwidacji szkód, przy zachowaniu rygorystycznych procedur bezpiecznego obiegu informacji, a także ochrony i archiwizowania danych. 

Prosta w użyciu platforma internetowa umożliwia Klientom dostęp do:

 • danych dotyczących ich polis
 • wykazu szkód wraz z prowadzoną korespondencją szkodową

Aplikacja zapewnia upoważnionym osobom szybki i łatwy dostęp do niezbędnych danych oraz stały wgląd w proces likwidacji, zapewniając jednocześnie sprawny i poufny przepływ informacji.

Jak możemy pomóc?

Funk International Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

+48 22 518 86 00

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami