Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Ubezpieczenia osobowe i pakiety zdrowotne

Kompleksowa oferta ubezpieczeń osobowych stanowi dziś nieodzowny element polityki pracowniczej. Prawidłowo skonstruowany pakiet benefitów, poprzedzony analizą potrzeb i możliwości finansowych, wzmocniony akcją informacyjną i dobrze przygotowany marketingowo – ma wpływ na przyciąganie, utrzymanie i motywowanie Pracowników.

Ubezpieczenia

Funk od lat specjalizuje się w zakresie ubezpieczeń osobowych, korzystając zarówno z doświadczeń zdobytych na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Naszym Klientom proponujemy rozwiązania zapewniające optymalną ochronę ubezpieczeniową, dostosowaną do ich potrzeb, przy uwzględnieniu specyfiki organizacji i rodzaju działalności danego przedsiębiorstwa. 

Optymalne rozwiązania

Jako cel nadrzędny stawiamy sobie maksymalne zaspokojenie ubezpieczeniowych potrzeb Klienta, wsparcie go w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania i optymalizację kosztów w zakresie szeroko pojętych Employee Benefits w przedsiębiorstwie.

Nasze programy nie powielają utartych schematów

Posiadane doświadczenie i specjalistyczna wiedza merytoryczna umożliwiają nam daleko idącą ingerencję w standardowe definicje zdarzeń ubezpieczeniowych, poszczególne klauzule, karencje, zakresy oceny medycznej i katalogi wyłączeń. 

Przygotowane przez nas rozwiązania stanowią tym samym realną wartość dla Pracodawcy i Pracowników.

Prowadzimy szeroko zakrojone projekty dotyczące:

 • ubezpieczeń na życie
 • ubezpieczeń zdrowotnych
 • ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczeń kosztów leczenia i assistance za granicą
 • indywidualnych ubezpieczeń na życie dla Członków Zarządu i kluczowych pracowników
 • business travel / ubezp. kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróży służbowych
 • ubezp. dodatkowej porady medycznej / drugiej opinii / kosztów leczenia poważnych zachorowań za granicą
 • karnetów sportowych
 • planów emerytalno-inwestycyjnych
 • ubezpieczeń lekowych
 • programy grupowego ubezpieczenia NNW

Kompleksowe podejście

Wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza najlepszych praktyków na rynku gwarantują kompleksowe podejście do projektowanych programów ubezpieczeń osobowych, uzupełnionych o szeroki zakres świadczonych usług dodatkowych. 

Zapewniamy

 • usługi doradcze, m.in. analizę i ocenę istniejących programów ubezpieczenia
 • propozycję optymalnych rozwiązań uwzględniających indywidualne potrzeby i preferencje – stworzonych z wykorzystaniem siły przetargowej wiodącego brokera ubezpieczeniowego
 • wdrożenie nowego programu lub zmian według ustalonego harmonogramu działań
 • uproszczenie administracyjnych procedur obsługi umowy, aby były jak najbardziej dogodne dla Pracodawcy i Pracowników
 • organizację i wsparcie akcji informacyjnych dla Pracowników (ulotki, komunikaty, plakaty, szkolenia, prezentacje)
 • kompleksową obsługę administracyjną programu obejmującą m.in. raporty, ewidencje, rozliczenia
 • nadzór nad prawidłową realizacją umowy
 • reprezentowanie Klienta w sytuacjach spornych z Ubezpieczycielem
 • dostęp do specjalistycznych i konkurencyjnych rynków ubezpieczeniowych
 • stały dostęp do najnowszych propozycji rynku ubezpieczeniowego, mogących mieć wpływ na zmiany w istniejącym programie
 • dostęp do szerokiej wiedzy prawno-ubezpieczeniowej wynikającej ze specjalizacji i doświadczenia
 • profesjonalną pomoc zarówno na etapie opiniowania zasadności roszczenia, jak i w procesie realizacji świadczeń
 • pełne bezpieczeństwo powierzonych danych

Pełne bezpieczeństwo powierzonych danych

Zgodnie z wymogami ustawowymi zabezpieczamy w pełni dane osobowe Klientów. Nasze rozwiązania informatyczne zapewniają pełną poufność i bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Pakiety zdrowotne ułatwiają i usprawniają dostęp do opieki medycznej w najlepszych placówkach. Natomiast dla Pracodawców pakiety medyczne to coraz popularniejsze narzędzie motywowania i budowania lojalności Pracowników – specjalistyczna opieka medyczna staje się najbardziej pożądaną korzyścią pozapłacową.

Współpraca

W zakresie ubezpieczeń zdrowotnych współpracujemy z polskimi towarzystwami ubezpieczeń i dostawcami abonamentowymi, co umożliwia nam elastyczne poruszanie się pomiędzy wszystkimi trendami rynkowymi. Zapewniamy tym samym kompleksową usługę w zakresie monitorowania zmian zachodzących na rynku, nowych możliwości i potencjalnych zagrożeń. 

Dostęp do zagranicznych rynków pozwala nam oferować naszym Klientom funkcjonującym na rynku lokalnym również niestandardowe rozwiązania globalne.

Przygotowane przez nas programy ubezpieczeń zdrowotnych, odzwierciedlając optymalne rozwiązania rynkowe, uwzględniają rzeczywiste potrzeby Pracodawcy i Pracowników z zakresu:

 • podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
 • badań laboratoryjnych, obrazowych i diagnostycznych
 • stomatologii, fizjoterapii, wizyt domowych, profilaktycznych szczepień
 • opieki szpitalnej, operacji i zabiegów wysokospecjalistycznych, w tym chirurgii jednego dnia
 • polis lekowych
 • zabiegów ambulatoryjnych
 • medycyny pracy

Szeroki wachlarz usług

Specjaliści z FUNK oferują szeroki wachlarz usług zarówno na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty na rynku, jak również w całym okresie obowiązywania umowy.

Zapewniamy

 • wdrożenie nowego programu lub zmian według ustalonego harmonogramu działań
 • kompleksową obsługę administracyjną obejmującą m.in. raporty, ewidencje
 • profesjonalną asystę w procesie rozpatrywania roszczeń
 • stały monitoring nowych rozwiązań rynkowych
 • usługi doradcze, m.in.: analizę istniejącego programu ochrony ubezpieczeniowej
 • propozycję optymalnych rozwiązań uwzględniających indywidualne potrzeby Klienta oraz rzeczywisty dostęp do usług medycznych
 • organizację i wsparcie akcji informacyjnych dla Pracowników (ankiety, ulotki, komunikaty, prezentacje, szkolenia)

Pakiet zdrowotny - korzyści dla Ubezpieczonych

 • szybki i nielimitowany dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w placówkach medycznych o wysokim standardzie świadczonych usług medycznych
 • swobodny wybór lekarza i placówki medycznej
 • elastycznie dopasowane terminy wizyt, punktualność przyjęć, konkretne godziny umówionych wizyt
 • szeroki dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego i cenionych specjalistów
 • dostęp do innowacyjnych metod leczenia w najlepszych szpitalach publicznych, a także autoryzowanych szpitalach prywatnych
 • bezgotówkowa realizacja świadczeń w placówkach partnerskich
 • refundacja kosztów leczenia poza placówkami partnerskimi
 • możliwość zapewnienia ochrony zdrowotnej na preferencyjnych warunkach również dla najbliższej rodziny

Program zdrowotny – korzyści dla Pracodawcy

 • budowanie pozytywnego wizerunku w oczach Pracowników i zdobywanie ich lojalności
 • zwiększenie atrakcyjności Pracodawcy na rynku pracy
 • zwiększenie atrakcyjności świadczeń pozapłacowych
 • karta przetargowa w procesie zdobywania i utrzymywania kluczowych pracowników
 • ograniczenie absencji chorobowych, a tym samym zwiększenie wydajności pracy
 • redukcja kosztów i czasu obsługi przy realizacji badań wstępnych, okresowych i kontrolnych

Jak możemy pomóc?

Anna Bieńkowska

Dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Osobowych i Planów Emerytalnych
Broker Ubezpieczeniowy

+48 603 470 447

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami