Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Ubezpieczenia techniczne

Nasze rozwiązania uwzględniają podział ryzyka między wszystkie zaangażowane podmioty w procesie inwestycyjnym. Oferujemy programy ubezpieczeń budowy i/lub montażu, które mogą dotyczyć całego portfela prac lub pojedynczych kontraktów.

Ubezpieczenia

Profesjonalna analiza planowanej inwestycji pozwala na stworzenie indywidualnego rozwiązania, które kompleksowo zabezpiecza inwestycję oraz interesy zaangażowanych podmiotów, spełniając jednocześnie wymogi inwestora.

W ramach kompleksowego zarządzania ryzykiem technicznym oraz ryzykiem w procesach inwestycji budowlano-montażowych gwarantujemy unikalne rozwiązania w zakresie:

  • ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)
  • ubezpieczeń technicznych (maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii, maszyn od szkód elektrycznych, ubezpieczenia maszyn budowlanych CPM, sprzętu elektronicznego EEI)
  • ubezpieczenia utraty zysku w związku z przedłużeniem się terminu oddania inwestycji do użytku (ALOP/DSU)
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej dla wszystkich uczestników procesu budowlanego

Grupa Funk

Dzięki międzynarodowej strukturze grupy Funk oferujemy w zakresie ubezpieczeń budowlano-montażowych również unikatowe rozwiązania z rynku globalnego.

Ponadto oferujemy kompleksowy zakres usług uzupełniających, obejmujący m.in.:

  • audyty trwających polis na wniosek podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny
  • szkolenia w zakresie ubezpieczeń budowlano-montażowych
  • opracowanie zapisów umów / kontraktów budowlanych / dostosowania do wymogów FIDIC w części dotyczącej ubezpieczeń i odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy

Platforma internetowa

W przypadku wystąpienia szkody aktywnie uczestniczymy w całościowym procesie likwidacji szkód, m. in. poprzez sprawowanie nadzoru nad przebiegiem likwidacji szkód, konstrukcją odwołań – lub poprzez przejęcie i prowadzenie procedury odszkodowawczej w imieniu Klienta, aż do chwili wypłaty należnego odszkodowania

Naszym Klientom oferujemy dostęp do dedykowanej platformy internetowej, która umożliwia upoważnionym osobom zgłaszanie szkód oraz stały wgląd w proces likwidacji, zapewniając jednocześnie sprawny i poufny przepływ informacji.

Jak możemy pomóc?

Funk International Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

+48 22 518 86 00

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami