Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Polityka prywatności

(Ostatnia aktualizacja: 2018-05-25)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych oraz prawa Użytkownika w trakcie korzystania ze strony internetowej Funk International Polska Sp. z o.o. dostępnej pod adresem www.funk.pl. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych oraz pozostałych informacji na temat Użytkowników przesłanych za pośrednictwem strony.

 

1. Administrator strony

Administratorem niniejszej strony internetowej jest:

Funk International Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

KRS 0000037709, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 951-00-52-259, Kapitał zakładowy 444.500 zł Licencja brokerska nr 500
tel. +48 22 518 86 00
e-mail: funk@funk.pl

 

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Funk International Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

KRS 0000037709, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 951-00-52-259, Kapitał zakładowy 444.500 zł
tel. +48 22 518 86 00
e-mail: funk@funk.pl

 

3. Formy kontaktu

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem danych osobowych oraz Administratorem strony za pomocą naszego ogólnego formularza kontaktowego na stronie internetowej. W takim przypadku wymagamy podania adresu e-mail, abyśmy mogli odpowiedzieć na wiadomość. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne dla odpowiedzi na Państwa zapytania.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie pod adresem: Funk International Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa lub za pośrednictwem e-mail: funk@funk.pl

 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w związku z:

1) wykonywaniem czynności brokerskich na rzecz i imieniu klientów;

2) obsługą szkód na zlecenie klientów;

3) udostępnieniem klientom narzędzi informatycznych do komunikacji z nami;

4) obsługą reklamacji kierowanych do Administratora danych osobowych;

5) obsługą zapytań kierowanych przez strony internetowe Administratora danych osobowych;

6) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych: w celu świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu usług Administratora danych osobowych, oraz o działalności Administratora danych osobowych a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną funk.pl 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO)

Przekazanie danych osobowych do Administratora danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie uniemożliwi wykonanie zawartej umowy, obsługę zgłoszenia szkodowego, odpowiedź na wniesione zapytanie.

 

4. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody osoby) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

5. Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

6. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem danych osobowych, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wybranym towarzystwom ubezpieczeniowym oraz firmom działających na ich zlecenie, podmiotom świadczącym usługi lecznicze w zakresie i celu obsługi szkód.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie i biurach Administratora danych osobowych. Państwa Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. 

 

7. Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

8. Automatyczne zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

8.1 Cookies 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to małe pakiety danych, które są przechowywane w przeglądarce i podczas odwiedzania strony są automatycznie pobierane na komputer użytkownika lub urządzenie mobilne. Używamy cookies, aby nasza strona była bardziej przyjazna i atrakcyjna. 

Użytkownik może odmówić używania plików cookies, konfigurując odpowiednie ustawienia w przeglądarce (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć za pomocą funkcji pomocy przeglądarki). W tym przypadku może jednak nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

8.2. Analiza Google

W celu jak najlepszego dopasowania strony internetowej do potrzeb, Funk analizuje wizyty użytkowników. Mając to na uwadze, korzystamy z "Google Analytics", usługi analizy statystyki oglądalności stron internetowych oferowanej przez Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 United States.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Informacje na temat korzystania z naszych stron internetowych generowanych przez plik cookie są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Funk aktywował funkcję nakazującą Google usunięcie ostatniego oktetu adresu IP, co oznacza, że przed przeniesieniem Google obcina adres IP Klienta w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (" Maskowanie IP "). Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Google wykorzystuje dane w naszym imieniu do sporządzania raportów na temat korzystania z naszych stron internetowych (np. raporty dotyczące długości sesji wizyt na naszych stronach internetowych, przybliżonego pochodzenia geograficznego wyświetleń stron, przybliżonego pochodzenia ruchu odwiedzin, stron wyjściowych). Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) przez Google i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Zamiast wtyczki przeglądarki lub przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można kliknąć poniższy link, aby umieścić plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi przyszłe gromadzenie danych przez Google Analytics w tej witrynie (ten plik cookie rezygnacji działa tylko w ramach dla tej domeny; w przypadku usunięcia pliku cookie w przeglądarce, należy ponownie kliknąć ten link): Dezaktywuj Google Analytics.