Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W naszej firmie funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji, gwarantujący wysokie standardy w realizowanych procesach zgodnie z międzynarodowymi normami.

Certyfikat ISO 9001:2015
Pobierz PDF
Certyfikat ISO/IEC 27001
Pobierz PDF
Polityka ZSZ
Pobierz PDF

Poziom jakości

Naszym celem jest osiąganie jak najwyższego poziomu satysfakcji i zadowolenia Klienta w zakresie oferowanych usług. Trwałe relacje biznesowe oparte na wzajemnym zaufaniu i profesjonalizmie to główny kierunek naszych działań.

Nawiązując partnerskie relacje z naszymi Klientami jesteśmy w stanie rozwiązać większość ich problemów związanych z ryzykiem ubezpieczeniowym. Nasze rekomendacje są najlepsze z możliwych.

Kadra Pracownicza

Starannie wybierając naszych menedżerów i pracowników utrzymujemy opinię Funk International Polska jako pracodawcy na wysokim poziomie.

Promujemy rozwój osobisty pracowników i ich dążenie do samorealizacji, zapewniając finansowanie różnego typu szkoleń oraz dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji.

Bezpieczeństwo informacji

Przyjmując niniejszą Politykę wypełniamy obowiązki związane z ochroną przetwarzanej przez nas informacji, które wynikają z przepisów prawa, wymagań umownych oraz normy PN EN ISO/IEC 27001:2023. 

Gwarancja jakości i bezpieczeństwa poprzez strukturę organizacyjną

Funk International Polska Sp. z o. o. zapewnia wysoką jakość oraz bezpieczeństwo w procesie przetwarzania danych na każdym etapie pracy z Klientem.

Obowiązkiem pracowników Spółki jest bezwzględne przestrzeganie zasad ujętych w procedurach bezpieczeństwa informacji, pracownicy są świadomi ważności posiadanych informacji oraz konieczności przestrzegania przyjętej Polityki ZSZ, jak również tego, iż w przypadku jej naruszenia zostaną pociągnięci do odpowiedzialności prawnej.

W ramach struktury organizacyjnej wdrożyliśmy i utrzymujemy Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji, zapewniający stałe wysokie standardy we wszystkich realizowanych procesach zgodnie z wytycznymi wdrożonych międzynarodowych Norm. Zintegrowany System Zarządzania w Funk International Polska Sp. z o. o. oparty jest na Normach PN EN ISO 9001: 2015 oraz PN EN ISO/IEC 27001:2023

Kultura i komunikacja wewnętrzna

Postępowanie etyczne, współpraca i wzorowa komunikacja w zespole to wyznacznik naszej kultury organizacyjnej.

Zarząd Spółki deklaruje pełne zaangażowanie i zapewnienie zasobów do systematycznego utrzymywania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym szacowania i analizy ryzyka, wdrażania zabezpieczeń infrastrukturalnych i proceduralnych, oceny ich skuteczności, monitorowania satysfakcji klientów, szkoleń pracowników oraz wszelkich innych działań, których ideą jest zapewnienie jak najwyższej jakości prowadzonych działań jak i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.