Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Transfer ryzyka

Określenie przez Funk profilu ryzyka umożliwia wdrożenie optymalnej strategii dalszego postępowania, sprowadzającej się do następujących rozwiązań: akceptowania ryzyka, ograniczania ryzyka lub jego unikania poprzez przeniesienie na podmiot zewnętrzny – Ubezpieczyciela. 

Analiza ryzyka

Strategia ubezpieczeniowa powinna być indywidualnie dopasowana do konkretnej Spółki, specyficznych dla niej zagrożeń i uwzględniać aktualny stan rynku ubezpieczeniowego.

Funk od lat wspiera swoich Klientów w plasowaniu ryzyka

Począwszy od analizy ryzyk przeznaczonych do transferu, poprzez badanie podmiotów ubezpieczeniowych pod kątem wiarygodności finansowej oraz konkurencyjności cenowej i merytorycznej, aż do przedstawienia i wdrożenia optymalnego rozwiązania ubezpieczeniowego.

Dopasowane rozwiązania

Brokerzy Funk działają we wszystkich obszarach, w których zarządzanie ryzykiem poprzez jego transfer jest niezbędne, dopasowując ochronę ubezpieczeniową do ryzyka specyficznego dla danej Spółki i do bieżącej sytuacji rynkowej. Skonstruowane programy ubezpieczeniowe, zarówno z rynków krajowych jak i międzynarodowych, oferują innowacyjne, efektywne rozwiązania chroniące przed klasycznymi i indywidualnymi zagrożeniami i dające pełną gwarancję bezpieczeństwa.

Alternatywne metody

Globalny zasięg Funk umożliwia oferowanie najkorzystniejszych światowych rozwiązań również z zakresu poszukiwania alternatywnych metod finansowania ryzyka oraz zarządzania 
i administracji wdrożonym programem ubezpieczeniowym.

Jak możemy pomóc?

Funk International Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

+48 22 518 86 00

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami