Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Ubezpieczenia transportowe

Transport od zawsze stanowi istotny element światowego handlu. W dobie globalizacji i rozwoju gospodarczego trasy stają się coraz dłuższe, a łańcuchy dostaw coraz bardziej złożone. W rezultacie, wszystkie podmioty są narażone na coraz bardziej skomplikowane zagrożenia.

Ubezpieczenia

Oferujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe, zapewniające ponadstandardowy, szeroki zakres oraz gwarantujemy specjalistyczną wiedzę w zakresie:

 • ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu zagranicznym z możliwością rozszerzenia o przewozy kabotażowe na terenie UE
 • ubezpieczenia OC zawodowej pod zabezpieczenie do licencji
 • ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i transporcie międzynarodowym (cargo)
 • ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie 
 • ubezpieczenia utraty zysku powstałej wskutek uszkodzenia lub utraty mienia podczas transportu
 • ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego 
 • ubezpieczenia OC spedytora

Optymalna ochrona

Dla firm spedycyjnych oferujemy również kompleksową obsługę współpracujących z nimi przewoźników. Poza skonstruowaniem optymalnego programu chroniącego interesy spedytora, przejmujemy też nadzór nad jego bieżącą realizacją, weryfikację dokumentów ubezpieczeniowych, pełną opiekę nad terminami odnowień polis i płatności składek oraz sporządzanie okresowych raportów szkodowych.

Nasi Klienci mają możliwość korzystania z naszej autorskiej aplikacji cargo, umożliwiającej m.in.:

 • szybkie i proste obliczenie kosztu ubezpieczenia przesyłki
 • zgłaszanie przewozów do ubezpieczenia bezpośrednio przez spedytorów,
 • automatyczne generowanie certyfikatów ubezpieczeniowych lub innych dokumentów potwierdzających ochronę
 • generowanie raportów i zestawień przesyłek zgłoszonych do ubezpieczenia
   

Platforma internetowa

Prosta i intuicyjna aplikacja zapewnia naszym Klientom kontrolę, pełną automatyzację i maksymalne uproszczenie procedur przy zgłaszaniu przesyłek do ubezpieczenia.

Oferujemy również dostęp do dedykowanej platformy internetowej, która umożliwia upoważnionym osobom zgłaszanie szkód oraz stały wgląd w proces likwidacji, zapewniając jednocześnie sprawny i poufny przepływ informacji. Dedykowani brokerzy specjalizujący się w zakresie ubezpieczeń transportowych zapewnią natomiast przejęcie obsługi roszczeń i likwidację szkód.

Jak możemy pomóc?

Justyna Hasik

Key Account Manager
Broker Ubezpieczeniowy

+48 692 470 340

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami