Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności
karno-skarbowej

Ochrona karno-skarbowa jest jedynym ubezpieczeniem dostępnym na rynku polskim, które w przypadku wszczęcia postępowania karno-skarbowego przeciwko Osobie Ubezpieczonej zapewnia zwrot/refundację kar i grzywien nałożonych przez sądy.

Ubezpieczenia

Gwarantuje również opłacenie, m.in.:

 • Koszty wynagrodzenia prawnika ustanowionego przez ubezpieczonego w sprawach związanych z postępowaniem karno-skarbowym (koszty obrony)
 • Koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w postępowaniu sądowym
 • Koszty postępowania egzekucyjnego
 • Koszty odzyskania dobrego imienia
 • Koszty wsparcia psychologicznego
 • Odszkodowania, czyli grzywny i kary sądowe lub administracyjne, kary pieniężne, nałożone w wyniku naruszenia prawa skarbowego, PIP i ZUS
 • Szkody wynikające z nieumyślnego zagubienia i zniszczenia dokumentów

Polisa karno-skarbowa

Polisa karno-skarbowa może zostać zawarta w formie bezimiennej grupowej, jak również imiennej – indywidualnej.

Ubezpieczenie to w zależności od oferującego je asekuratora zawiera w sobie lub może być rozszerzone o:

 • Ochronę dla byłych i ustępujących Osób Ubezpieczonych
 • Koszty i kary wynikające z rozliczeń tarcz pomocowych
 • Koszty i kary wynikające z obsługi PPK
 • Odpowiedzialność Cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone pracodawcy lub osobom trzecim
 • Koszty i kary wynikające z postępowania administracyjnego dotyczącego schematów podatkowych (MDR) nałożone z KKS lub w drodze decyzji Szefa KAS (dotyczy promotorów, wspomagających oraz korzystających)

Dla kogo?

Kto jest ubezpieczonym i komu zalecamy ubezpieczenie skarbowe?

 • Członkom zarządu, w przypadku spółek kapitałowych
 • Właścicielom spółek, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dyrektorom finansowym
 • Dyrektorom działów personalnych
 • Głównym księgowym
 • Pracownikom, którzy są odpowiedzialni za sprawy finansowo – podatkowe oraz obsługę płac w firmie

Jak możemy pomóc?

Justyna Kozłowska

Account Manager
Broker Ubezpieczeniowy

+48 722 209 022

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami