Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Analiza ryzyka

Prawidłowe skonstruowanie programu ochrony wymaga nie tylko szerokiej wiedzy merytorycznej, bieżącej znajomości zmieniających się przepisów prawa i dogłębnej znajomości danej branży, ale również doświadczenia i umiejętności w rozpoznawaniu poszczególnych zagrożeń. Powierzenie analizy i oceny ryzyka profesjonalistom jest najkorzystniejszym rozwiązaniem 
w przebiegu procesu „risk management” w Spółkach.

Analiza ryzyka

Brokerzy Funk działają we wszystkich obszarach, w których zarządzanie ryzykiem poprzez jego transfer jest niezbędne, dopasowując ochronę ubezpieczeniową do ryzyka specyficznego dla danej Spółki i do bieżącej sytuacji rynkowej.

Ocena indywidualnego ryzyka

Skonstruowane programy ubezpieczeniowe, zarówno z rynków krajowych jak i międzynarodowych, oferują innowacyjne, efektywne rozwiązania chroniące przed klasycznymi i indywidualnymi zagrożeniami - dające pełną gwarancję bezpieczeństwa.

Oferujemy fachową pomoc w zakresie:

  • Identyfikacji, analizy i oceny potencjalnych zagrożeń, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa i skali ich występowania
  • Identyfikacji zakresu i wielkości ryzyka, które powinno być przedmiotem transferu w postaci umowy ubezpieczenia
  • Oceny stosowanych mechanizmów kontroli ryzyka, w tym oceny zabezpieczeń informatycznych, przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych
  • Organizacji audytów ubezpieczeniowych przez inżynierów ryzyka
  • Wydawania stosownych rekomendacji dotyczących poprawy bezpieczeństwa
  • Opracowania i wdrożenia strategii zapobiegania ryzyku i procedur bezpieczeństwa
  • Wskazania możliwych metod transferu ryzyka poza spółkę
  • Okresowego monitoringu ryzyk

Jak możemy pomóc?

Funk International Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

+48 22 518 86 00

 

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami