Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Jak zapobiegać i przeciwdziałać opóźnieniom w transakcjach handlowych?

Eksperci FUNK International Polska Grzegorz Chmiel i Sebastian Majewski przeprowadzili szkolenie na temat skutecznych sposobów zapobiegania i przeciwdziałania zatorom płatniczym. Przybliżając swoim słuchaczom następujące zagadnienia:

  • Czym jest, do czego służy oraz ile kosztuje ubezpieczenie należności handlowych?
  • W jaki sposób faktoring poprawia płynność finansową i skutecznie chroni przed niewypłacalnością odbiorców?

Zatory płatnicze, czyli opóźnienia w transakcjach handlowych stanowią problem i wyzwanie dla wielu przedsiębiorców. Zjawisko to jest dosyć powszechne i niebezpieczne, negatywnie wpływając na całe otoczenie biznesowe firmy. Często powoduje efekt domina prowadząc do problemów z płynnością finansową a nawet upadłości firmy.

Należy jednak pamiętać, że ryzyko związane z powstaniem zatorów płatniczych w firmie jest wpisane w prowadzenie działalności gospodarczej i można nim skutecznie zarządzać.