Usługi

Linie ubezpieczeń

Plany emerytalne

O nas

Współpraca

Usługi doradcze

Łączymy specjalistyczną wiedzę z rynku krajowego i międzynarodowego oraz wieloletnie doświadczenie z nastawieniem na realizację potrzeb Klientów.

Linie ubezpieczeń

Posiadamy rozległą wiedzę merytoryczną i niezbędne doświadczenie do tworzenia optymalnych programów ubezpieczeniowych.

Plany emerytalne

Pomagamy w kompleksowym opracowaniu i wdrożeniu indywidualnie dopasowanych, optymalnych strategii dla poszczególnych grup pracowniczych i osób na szczeblu kierowniczym, zarówno w zakresie programów rejestrowanych (PPE, IKE, IKZE, PPK), jak i nierejestrowanych w KNF (PPI).

O nas

Fundamentem Spółki są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie prawa i finansów, szczególnie z zakresu oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa obecność Funk gwarantuje dostęp do najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych na świecie oraz najwyższy standard obsługi ze względu na obecność naszych Partnerów na rynkach lokalnych.

Czy faktoring jest odpowiedzią na trudne czasy?

Przedsiębiorcy w coraz większym stopniu doceniają bezpieczeństwo sprzedaży. Powyższe jak w soczewce obrazuje finansowanie faktoringowe, gdzie zrealizowany przez przedsiębiorstwa obrót w faktoringu pełnym z roku na rok wzrasta.

Poza 2022 r., na co wpływ mają czynniki makroekonomiczne - w tym konflikt zbrojny w Ukrainie, udział faktoringu pełnego przewyższał udział faktoringu niepełnego. 

Prognozuje się, że powyższe tendencje zostaną podtrzymane, a dynamika wzrostu faktoringu pełnego w kolejnych okresach będzie coraz większa. Przedsiębiorcy zareagowali na wzrost stóp procentowym przychylniejszym spojrzeniem na rynki zagraniczne. Notuje się znaczne wzrosty obrotu w faktoringu międzynarodowym, przy czym należy zauważyć, że na rynku krajowym również można stosować walutę rozliczeniową w EUR czy USD.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem na temat faktoringu, który ukazał się na łamach Newsweek Polska. Autorem tekstu jest Sebastian Majewski, Dyrektor sprzedaży Faktoringu w FUNK International Polska.